Kwart kaarten Event verkocht

Vier volle dagen na de start van de verkoop is al een kwart van de kaarten voor het PresentatieEvent verkocht. Dit vindt plaats in de Buningzaal (foto) van Kunstplaza Schurer. Ook de eerste vijftig boeken zijn al in het eerste weekend gereserveerd voor de voorintekenprijs.

Buningzaal

Veel enthousiasme al in deze eerste promotieweek. Opmerkelijk is dat naast de belangstelling uit de regio, ook mensen in Zuid-Nederland en de Randstad kaarten voor het PresentatieEvent bestellen.