1000 boeken verkocht

Nog geen vier maanden na de presentatie van “Hoogsensitieve kinderen” zijn al 1000 boeken verkocht.

Vanuit het hele land is de praktische leidraad voor ouders en professionals besteld; van Sittard tot Sneek van Domburg tot Delfzijl. Maar ook in het buitenland zijn enthousiaste lezers; er zijn boeken verstuurd naar België, Oostenrijk en Singapore.

Het boek vervult een behoefte. Er is nog weinig informatie over het opvoeden van hoogsensitieve kinderen. Dat komt deels doordat de eigenschap hoogsensitiviteit nog slechts enkele decennia onderwerp van studie is. Deels doordat in de Nederlandse hulpverlening vooral wordt gewerkt vanuit diagnoses. Hoogsensitiviteit is dat niet. Maar hoogsensitieve kinderen lopen wel vaak tegen problemen aan. Het boek “Hoogsensitieve kinderen” verheldert die problemen en biedt praktische adviezen voor ouders en professionals.

Ongeveer de helft van de hoogsensitieve kinderen ervaart problemen op school. Dat betreft vooral faalangst, overprikkeling en lesstof die niet aansluit bij de leerstijl van het kind. Daarnaast heeft ruim een derde van de kinderen problemen met inslapen. Zij liggen nog lang wakker; te piekeren over de belevenissen van de dag. Zes op de tien heeft regelmatig woedeaanvallen.

Zowel ouders als professionals zijn positief over de gedegen informatie en toepasbare handvatten in het boek. Lees hier een selectie van de reacties.

“Daar ben ik ontzettend blij mee. Ik gun alle hoogsensitieve kinderen een vliegende start”, zegt auteur Esther Bergsma. “Vooral hoogsensitieve kinderen hebben begrip, begrenzing en begeleiding nodig. Zij lijden meer onder een moeilijke jeugd. Maar ze profiteren ook meer van fijne omstandigheden. Dan kunnen ze opgroeien tot evenwichtige, wijze en gelukkig hoogsensitieve volwassenen.”

Lees hier gratis de eerste twintig pagina’s.