Interview Autisme Magazine

In de zomereditie van 2017 van Autisme Magazine staat een interview met auteur en counsellor Esther Bergsma.

Diagnose Autisme

Het gedrag van hoogsensitieve kinderen (hsk) lijkt soms op dat van autistische kinderen. Zo hebben hsk vaak net als autistische kinderen moeite met veranderingen. Ze vinden het moeilijk als situaties veranderen, of als de dagroutine anders gaat dan normaal.

Ook op sociaal vlak zijn er overeenkomsten te zien; sommige hoogsensitieve kinderen vinden het moeilijk contact te leggen met leeftijdsgenootjes, net als autistische kinderen.

Op het oog lijkt het gedrag hetzelfde. Echter de achtergronden zijn verschillend. Om te kunnen bepalen of er sprake is van autisme of van hoogsensitiviteit, zou je dus vooral naar de achterliggende processen moeten kijken.

Helaas geeft de DSM-5, waarmee diagnose worden bepaald, vooral informatie over de symptomen.

Seminars

Autisme Magazine interviewde Esther uitgebreid over dit fenomeen. Daarnaast is er aandacht voor het BABA-model dat in het boek “Hoogsensitieve kinderen” beschreven is. Dat model ondersteunt ouders bij de opvoeding.

Voor de NVA en Balans geeft drs. Esther Bergsma seminars over hoogsensitiviteit in relatie tot autisme.