Inhoud boek

Begrijpen
Het eerste deel van het boek is beschrijvend van aard. Wat hoogsensitiviteit is komt in het eerste hoofdstuk aan bod. De wetenschappelijke achtergrond van de eigenschap komt daarin tevens aan bod. Het tweede hoofdstuk gaat dieper in op prikkelgevoeligheid en hoofdstuk 3 op intense verwerking. Dankzij mijn unieke onderzoek, biedt voor het eerst een Nederlands boek, overzicht hoe vaak verschillende kenmerken voorkomen.

Problemen
In de hoofdstukken 4 tot en met 12 komen problemen aan bod waar hoogsensitieve kinderen tegenaan lopen. De hoofdstukken 5 tot en met 7 belichten drie veelvoorkomende effecten van hoogsensitiviteit (overprikkeling, laag zelfbeeld en faalangst) die van invloed zijn op de dagelijkse problemen. Deze drie hoofdstukken zijn belangrijk om de problemen ten aanzien van slapen (hoofdstuk 8), eten (9), spelen (10) en zindelijkheid (11) beter te begrijpen.

Het twaalfde hoofdstuk beschrijft vervolgens aan school gerelateerde problemen. Zoals overprikkeld raken en gepest worden. Daarnaast blijkt de leerstijl van hoogsensitieve kinderen niet goed aan te sluiten op de gangbare wijze van lesgeven. Vervolgens komt aan bod waarom leerkrachten nogal eens vermoeden dat er sprake is van stoornissen zoals ADHD of autisme.

Hoofdstuk 13 benoemt de verschillende talenten van hoogsensitieve kinderen en de relatie met in deze samenleving gewaardeerde kwaliteiten.

Begeleiden
De presentatie van het BABA-model staat in hoofdstuk 14. De vier stappen; Begrijp – Accepteer – Begrens – Alternatief, assisteren ouders en professionals in allerhande situaties. Je leest hier hoe begrip voor de achterliggende processen kan ondersteunen bij het begrenzen van je kind. Begrenzen vanuit boosheid of veroordeling sorteert ongewenste effecten. Begrip zorgt voor verbinding met het kind en stimuleert het om alternatieven te vinden voor zijn gedrag.

Naast hoogsensitiviteit heeft het kind natuurlijk nog veel meer andere eigenschappen. Sommige eigenschappen versterken de gevoeligheid, terwijl andere het afzwakken. Hoofdstuk 15 behandelt vijf eigenschappen, waaronder extraversie en sensatiezucht en sluit af met de verschillen tussen jongens en meisjes.
In hoofdstuk 16 passeren de meest lastige situaties tussen ouder en kind de revue. De vele (negatieve) aandacht die een kind vraagt is de meest genoemde situatie in mijn onderzoek. Ouders vinden het ook moeilijk om te gaan met woedeaanvallen en met een dwingend kind.

De resultaten van mijn onderzoek geven uniek inzicht in verschillende groepen hoogsensitieve kinderen (hsk). In hoofdstuk 17 worden de drie opvallendste subgroepen beschreven; extraverte, drukke hsk, introverte, terughoudende hsk en hsk met een sterke wil. Tevens geeft het aan hoe je het BABA-model het best kunt inzetten voor deze kinderen.

Praktisch
Om de praktische insteek van dit boek te benadrukken verhaalt Brenda over haar twee hoogsensitieve kinderen in hoofdstuk 18. Haar kinderen doen hun best zich aan te passen aan de verwachtingen en gaan elk op hun eigen manier om met de hobbels die zij tegenkomen.

Het samenvattende hoofdstuk 19 zet tot slot de belangrijkste aandachtspunten op een rij. Dit hoofdstuk biedt je beknopt de elementen van de leidraad in het begrijpen, begrenzen en begeleiden van hoogsensitieve kinderen.