Eerste boekexemplaar naar Landelijke Oudervereniging

Foto’s: Aletta Armee van Armee Design

Vanmiddag overhandigde Esther Bergsma tijdens het PresentatieEvent het allereerste boek aan Harriët van de Kamp, regiovoorzitter van Landelijke Oudervereniging Balans. Het was een feestelijke middag met bijna honderd belangstellenden. Samen met uitgeefster Suzanna van der Laan maakte Bergsma bekend dat er al bijna 250 boeken tijdens de voorintekening zijn verkocht.

Na het kerncollege waarin drs. Bergsma in vogelvlucht de aspecten van hoogsensitiviteit besprak, bedankte Van de Kamp haar voor alle informatie en inzichten. Dit is de integrale tekst van haar speech na het ontvangen van het eerste exemplaar:

Dankjewel Esther voor dit boek,
Goedemiddag allemaal,
En wat een goede keuze om dit eerste exemplaar aan een landelijke organisatie van ouders te geven.

Opvoeden, dat weten we allemaal, is geen makkelijke taak.
Of je nu ouder of leerkracht bent of als je op een andere manier kinderen begeleid.
Net als velen van u ben ik ook ouder.
Mijn kinderen zijn inmiddels volwassen maar dat ging niet zonder slag of stoot. Onze jongste heeft namelijk 2 diagnoses: ASS (PDD-nos) en ADHD. Nu volgt hij alweer het derde jaar HBO en gaat ‘t goed met hem.

De afgelopen jaren hebben we echter heel veel energie en tijd moeten stoppen in zijn begeleiding  … in gesprekken met instanties, scholen, leerkrachten, begeleiders en ambtenaren.

Gelukkig zijn wij als ouders in al die jaren altijd gehoord en serieus genomen. Dus geen boosheid of frustraties. Maar dankbaar voor begrip, ondersteuning en wijze adviezen.

Net als sommige van u ben ik ook leerkracht.
In het dagelijks leven geef ik les op basisschool De Heksenketel hier in Assen. Op dit moment werk ik in groep 1-2.
Ik zie kinderen in hun eigenheid. Ongeremd en uniek.  Samen met mijn collega’s doe ik mijn uiterste best om de kinderen te zien zoals ze zijn en daarbij vraag ik me iedere keer af: Wat heeft dit kind op dit moment van mij nodig. Want elk kind heeft daar recht op.

boekpresentatie-hoogsensitief-18092016-55Of je nu ouder of professional bent, allemaal hebben we af en toe advies van buiten nodig. Iedereen is wel eens onzeker over zijn/haar observaties of aanpak. En dan is bijvoorbeeld een simpel gesprekje, een artikel of een boek zo welkom!

In onze tocht om het beste voor onze zoon te bereiken, hebben we vele malen behoefte gehad aan ondersteuning en advies. Je belang als ouder is namelijk lang niet altijd hetzelfde als het belang van de school of van de organisatie waarmee je te maken hebt. Daarbij vonden we Oudervereniging Balans aan onze zijde. Met gedegen advies en kennis van zaken. En vooral: Met het ouder- en kindbelang voorop. Eigenlijk een soort ‘vakbond’ voor ouders met een speciaal kind.
De visie van Balans is niet voor niets: Maatschappelijke integratie van kinderen met ontwikkelingsstoornissen in leren en gedrag.

Toch even kort over de landelijke oudervereniging Balans:
Zij verzorgt een keur aan informatiemiddelen zoals het Balans Magazine, Balans Digitaal en Balans Zoek en Vind, waar zorgaanbieders en zorgvragers elkaar kunnen ontmoeten.

Balans is spreekbuis in de media als er weer een onderwerp over kinderen in het nieuws komt.
Balans vecht uit naam van ouders voor betaalbare medicatie bij ADHD; geeft de thuiszittende leerlingen een stem; ontwikkelt cursussen die ouders in hun kracht zetten en zorgt voor juridische ondersteuning.
Zoekt u informatie, aarzel dan niet om op de informatietafel een folder mee te nemen of mijn collega te vragen.

boekpresentatie-hoogsensitief-18092016-86Als regiovoorzitter organiseer ik samen met mijn Balanscollega’s bijeenkomsten en lezingen over allerlei onderwerpen.
En zo ontmoette ik ook Esther. Bij een workshop op school over “Hoogsensitiviteit”. Ze schreef een bord vol kenmerken. En waarschijnlijk had u dat ook bij de eerste keer toen u Esther hoorde spreken:
Het raakte me.

We raakten na haar workshop aan de praat en ik vertelde haar dat de kenmerken die ze op het bord had geschreven, ook de kenmerken van autisme waren. We bleven praten over de overeenkomsten en verschillen …
Naar aanleiding van deze workshop organiseerde Balans Drenthe in maart 2015 een presentatie van Esther. We dachten in eerste instantie dat mensen uit de doelgroep van Balans wel geïnteresseerd zouden zijn. Maar in no time was de zaal (150 stoelen!) uitverkocht. Er waren zelfs mensen uit de Randstad. Dat hadden we niet kunnen bedenken!

In de tussentijd was Esther ook met haar onderzoek aan de slag gegaan. Ze haalde Hoogsensitiviteit uit het ‘zweverige’ hoekje. Dat bleek vooral tijdens de tweede informatie-avond, die vanwege het eerste succes al snel volgde. De resultaten van haar onderzoek waren toen bekend en de aanwezigen van de tweede lezing kregen het verhelderend op een rijtje. Inclusief opvoedadviezen. Praktisch en direct toepasbaar. Daar zagen we al een voorproefje van het boek dat hier nu ‘letterlijk vers van de pers’ ligt.

Een boek dat je thuis op de koffietafel laat liggen omdat je het af en toe wilt oppakken om nog éven dat praktische stukje terug te lezen.
Een boek dat leerkrachten handvatten geeft. En gespreksstof als we over kinderen praten.
En (dat hoop ik oprecht) een boek dat ouders, behandelaars en leerkrachten tot elkaar brengt in de opvoeding van hoogsensitieve kinderen. Want dat is namelijk waar het allemaal om begonnen is.

boekpresentatie-hoogsensitief-18092016-71Ik wil eindigen met een toezegging die ik afgelopen week van de hoofdredacteur van Balans Magazine kreeg en dat is namelijk dat Esthers boek in de eerstvolgende editie volop aandacht krijgt. Morgen is het interview al. Juist die combinatie van praktische toepasbaarheid en wetenschappelijke onderbouwing maken dat het voor een breed publiek toegankelijk en geschikt is. Balans Magazine helpt daar graag bij.

Esther, als ik zie hoe je de mensen raakt met je mooie werk, dan ben ik trots dat ik een klein schakeltje heb mogen zijn in de keten die tot dit succes hebben geleid.
Geniet ervan!”