Balans Magazine: Veel van deze kinderen krijgen geen passende hulp

In het Balans Magazine van februari 2017 staat een artikel over hoogsensitieve kinderen gebaseerd op een interview met Esther Bergsma.

Balans is de oudervereniging voor ouders met kinderen met een ontwikkelings- of leerstoornis. Hoogsensitiviteit is geen stoornis, maar toch is kennis hierover erg belangrijk. Deze eigenschap kan namelijk gedrag verklaren dat ook op ADHD of ASS kan lijken.

Om zeker te weten wat er aan de hand is, is het belangrijk de achtergronden van het probleemgedrag goed in kaart te brengen. Als het gedrag voort komt uit hoogsensitiviteit, dan kan je een kind begeleiden in het hanteren van die eigenschap.

Doordat geld voor begeleiding vaak gekoppeld is aan een diagnose, is de blik al snel gericht op een stoornis. Ik pleit ervoor breder te kijken naar een kind. Kennis van hoogsensitiviteit helpt, al was het maar om te kunnen uitsluiten dat daar sprake van is.

Balans Academy heeft mij gevraagd hier een seminar over te houden. Meer daarover in dit bericht.

In het artikel van Balans Magazine daarnaast aandacht voor de extraverte en de introverte hoogsensitieve kinderen. Die laatste groep wordt makkelijk over het hoofd gezien, omdat ze zich aanpassen en hun zorgen inslikken. Ze ervaren echter meer problemen dan extraverte kinderen, en dat blijft op volwassen leeftijd ook zo. Alle reden om hen niet uit het oog te verliezen!